ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,21:41   อ่าน 59 ครั้ง