ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโคกสูง ได้จัดอบรมลูกเสือ
ต้านภัย
ยาเสพติดโดยมีนางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี มีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร
อำเภอขุขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยมีคณะครูลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,18:22   อ่าน 75 ครั้ง