ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2654 โรงเรียนบ้านโคกสูงได้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,10:39   อ่าน 24 ครั้ง