โรงเรียนบ้านโคกสูง
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง  ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
คณะผู้บริหาร

นางสาวนิตยาภรณ์ ตรีแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา